24 | 05 | 2018

Historia naszej szkoły

Historia szkoły

Dzieje Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim są nierozerwalnie związane z historią Szkoły Podstawowej nr 9, której powstanie łączy się z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście. W 1955 r. oddano do użytku pierwsze bloki na osiedlu 1000-lecia. Obejmowało ono rejon ulic: Akacjowej, Jałowcowej, Topolowej i Zagajnikowej. W 1960 r. rozpoczęto wznoszenie bloków spółdzielczych przy ul. Strzeleckiej. Szybki wzrost liczby mieszkańców w tej części miasta spowodował, iż pojawiła się konieczność stworzenia odpowiedniej infrastruktury, ułatwiającej życie mieszkańcom. Nie mogło także zabraknąć instytucji oświatowych, które sprostałyby rosnącym potrzebom. Problemu nie rozwiązały oddane do użytku w końcu lat 50-tych szkoły podstawowe o numerach 11 i 12. Sytuacja jeszcze bardziej skomplikowała się, gdy w 1962 r. wprowadzono obowiązek nauczania w zakresie 8-klasowej szkoły podstawowej. Wiązało się to ze zwiększeniem ilości klas, a tym samym liczby uczniów w istniejących już ośrodkach. Dlatego podjęto decyzję o konieczności utworzenia nowych placówek kształcących młodzież. W ten oto sposób powstała, zbudowana w ramach akcji "1000 szkół na Tysiąclecie", szkoła zlokalizowana przy ulicy Jałowcowej, oznaczona numerem 1215, której głównym architektem był inż. I. Gołąb. Budowę jej rozpoczęto się w 1965 r. i planowano zakończyć pracę do 1.09.1966 r. Jednak z winy wykonawcy termin ten został nieco przesunięty. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 9 nastąpiło 17.09.1966 r. Decyzją Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego otrzymała imię Jana Pietrusińskiego (1864-1886) działacza partii "Wielki Proletariat”, co było zgodne z ówczesną praktyką, która zakładała, aby patronami "tysiąclatek" byli działacze ruchu robotniczego i komunistycznego.

Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Mieczysław Kantorski. Musiał on stawić czoło wielu problemom, które piętrzyły się przed każdą nowo otwartą instytucją oświatową.

W pierwszej kolejności zadbano o zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dużym utrudnieniem w pracy nauczycieli był brak odpowiednich środków dydaktycznych. Te najbardziej niezbędne do pracy wykonywali sami wraz z uczniami i ich rodzicami. Boisko szkolne oddano do użytku dopiero w 1970 r. Zatroszczono się również o odpowiednie zaopatrzenie szkolnej biblioteki. W szkole rozpoczęły działalność różne organizacje społeczne. Do najaktywniej działających należały: Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody. Już w pierwszych latach istnienia placówki jej uczniowie zaczęli odnosić znaczące sukcesy sportowe. Dyscypliną, w której zanotowano wtedy największe osiągnięcia była piłka siatkowa chłopców.

We wrześniu 1986 r., po odejściu na emeryturę Mieczysława Kantorskiego, nowym dyrektorem szkoły został mgr Wojciech Kosiński. Nasza szkoła zawsze miała i ma szerokie i ambitne plany w stosunku do swoich wychowanków. Nauczyciele tu pracujący stwarzają optymalne warunki do nauki, doskonalenia umiejętności uczniów, rozwijania ich zainteresowań w różnych dziedzinach życia. Rezultatem tych wszystkich działań są liczne sukcesy naszych podopiecznych w różnych konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Znaczące sukcesy uczniowie odnoszą również w sporcie.

Od drugiej połowy lat 80-tych na pierwsze miejsce wysunęło się pod tym względem łyżwiarstwo szybkie. Młodzi panczeniści zdobywają wiele medali na zawodach w kraju i za granicą. Szkole została nadana Złota Odznaka PZŁS. Popularyzacja sportu i aktywna rekreacja stały się podstawą, by powołać do życia Szkolny Klub Sportowy „Dziewiątka”, który został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w 1994 r. Momentem zwrotnym w historii szkoły był rok 1999, kiedy to weszła w życie  reforma oświaty. W wyniku decyzji władz miasta, na bazie Szkoły Podstawowej nr 9,  powstało Gimnazjum nr 6. Postanowiono jednak umożliwić uczniom, którzy wcześniej rozpoczęli naukę, ukończenie jej  w dotychczasowej placówce. W związku z tym powołano na okres przejściowy Zespół Szkół nr 6, obejmujący obie te jednostki oświatowe. Równocześnie wstrzymano nabór nowych uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej, a  rozpoczęto natomiast rekrutację do oddziałów gimnazjalnych. Nowością było rozpoczęcie nauczania informatyki. Odpowiednią pracownię komputerową oddano do użytku w 2000 r. Zespół Szkół istniał  do 2004 r., kiedy to Szkołę Podstawową nr 9 ukończyli ostatni uczniowie. Decyzja o utworzeniu gimnazjum wymusiła wielkie zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Nastąpiły znaczące rotacje w kadrze nauczycielskiej. Pedagodzy uczący w klasach początkowych musieli przejść do innych placówek lub odejść na emeryturę. Ich miejsce zajęli nauczyciele określonych specjalności, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Nowym i jednocześnie pierwszym dyrektorem Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim została mgr Jolanta Jabłońska. W roku szkolnym 2006/2007 szkołę czekały kolejne zmiany, związane z rozszerzeniem zakresu jej działania. Stała się ona bowiem placówką integracyjną, przyjmującą w swoje progi młodzież, wymagającą specjalnej troski i opieki. Mają one w ten sposób możliwość rozwijania się w grupie rówieśników. Uczniowie naszego gimnazjum zawsze mogli liczyć na pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli, którzy chętnie służyli im swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwijaniu własnych zainteresowań i umiejętności. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Obecnie w szkole działa wiele kół zainteresowań: koło plastyczne, koło turystyczno, koło krajoznawcze,  koło informatyczne,  koło historyczne,  koło teatalne,  koło matematyczne, koło integracji europejskiej, chór, Klub Europejski „Astra”, Szkolny Klub Sportowy „Dziewiątka” i PCK .

Łza się w oku aż kręci, kiedy przeglądamy kroniki szkolne. Można bowiem przeżyć jedyną w swoim rodzaju podróż w czasie. Ze zdjęć, najpierw czarno-białych, a potem kolorowych, spoglądają twarze byłych uczniów „dziewiątki”, a później „szóstki”. Wśród nich wielu tomaszowian rozpoznałoby siebie, swoich rodziców czy innych krewnych. Bardzo twarzowo wyglądają w fartuszkach z białymi kołnierzykami. Na fotografiach można również odnaleźć nauczycieli, obecnych i byłych. Niektórych już nie ma wśród nas, inni wyglądają teraz  nieco dostojniej, są też tacy, którzy wcale się nie zmienili. Na kartach kroniki dzieje szkoły splatają się ściśle z historią naszego kraju. Można odnaleźć wpisy i zdjęcia będące śladem uroczystości, których dziś się już nie obchodzi. Odchodzą, jako relikty przeszłości, pojawiają się za to inne, zadomowione już na dobre w naszej współczesności. Akademie z okazji rewolucji październikowej, zostały zastąpione uroczystymi obchodami 3 Maja, czy też 11 Listopada.

Poza wpisami oficjalnymi, jest całkiem sporo takich, które dotyczą wydarzeń bardziej „na luzie”:  wycieczek, popisów taneczno - wokalnych, sportowych bojów, czy np. pierwszych obchodów dnia św. Walentego, dla niektórych patrona zakochanych. W kronice zostawili również swój ślad propagatorzy ekologii, w formie relacji z cyklicznego sprzątania świata. Są także strony poświęcone szkolnemu graniu „owsiakowej orkiestry”. Wpisy owe dotyczą jednak wydarzeń stosunkowo świeżych, związanych z ostatnimi latami. Ale obok nich występują także takie, które są niezmienne. Można je odnaleźć zarówno na pierwszych, jak i na ostatnich stronach kroniki. Są to przede wszystkim zdjęcia z przejętymi buziami pierwszaków podczas pasowania, albo składania przez nich ślubowania, czy też coroczne wpisy dotyczące uroczystych obchodów Dnia Nauczyciela. Przeglądanie kroniki jest również pouczającą wędrówką w czasie dla… miłośników świata mody. Poszczególne zdjęcia przedstawiające młodzież, nauczycieli czy rodziców są dowodem na ogromne zmiany jakie zachodziły w tej dziedzinie na przestrzeni lat.

Bez wątpienia do historii naszej szkoły będzie można dopisać jeszcze niejedną kartę.

Pilotaż programowania

Młodzi programiści

Wolontariat ponad barierami.

Jak do nas trafić

W obiektywie
Galeria Zdjęć
Logowanie

Jesteśmy na facebooku

Dołącz do nas 

Gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Apki na Androida

Plan lekcji

 

O szkole